3 fl. fra Washington
492,00
Joel Gott Chardonnay Barrel Fermented
v/6 fl.
170,00
v/1 fl.
189,00
Charles & Charles - Db Trouble Cabernet/Syrah
v/6 fl.
150,00
v/1 fl.
169,00
Dutcher Crossing Chardonnay
v/6 fl.
330,00
v/1 fl.
359,00
Dutcher Crossing Pinot Noir
v/6 fl.
450,00
v/1 fl.
479,00
Folie à Deux Cabernet Sauvignon
v/6 fl.
220,00
v/1 fl.
249,00
Folie à Deux Chardonnay
v/6 fl.
190,00
v/1 fl.
209,00
Silvia Cellars Pinot Noir
v/6 fl.
100,00
v/1 fl.
129,00
Ménage à Trois Midnight Red
v/6 fl.
130,00
v/1 fl.
149,00
Joel Gott Zinfandel
v/6 fl.
160,00
v/1 fl.
179,00