Persondatapolitik

Denne version af Holte Vinlagers privatlivspolitik er gældende fra 10. januar 2023. Ændringer i forhold til den tidligere udgave (9. juli 2018) er udelukkende sproglige for at gøre teksten lettere at læse.

Privatlivspolitik

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Derfor gemmer vi dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende, så vi sikrer os at vi håndterer oplysningerne korrekt, og under hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 5 år efter brug.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige, og derfor forbeholder vi os retten til at opdatere og ændre retningslinjer for behandling af personoplysninger. I disse tilfælde giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside.

Persondataloven giver dig også ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig, og hvis det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse ændret eller slettet. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1

HVM sælger eller overdrager aldrig kundeoplysninger til tredjemand, og HVM gør ikke sådanne oplysninger tilgængelige for tredjemand.

I forbindelse med benyttelsen af www.holtevinlager.dk lagres cookies på din computer. Det kan eksempelvis være for at kunne huske dit brugernavn og din adgangskode.

Hvis du vil gøre indsigelse mod fejlagtige registreringer eller registreringer, der ikke er lovpligtige. I sådanne tilfælde rettes henvendelse til den dataansvarlige hos Holte Vinlager Marketing, Lejrvej 7, 3500 Værløse (mail: marketing@holtevinlager.dk). Dertil kan der ligeledes rettes henvendelse ved spørgsmål om beskyttelsen af personoplysninger.

Ændringer i privatlivspolitikken

Hvis vi ændrer andet end formuleringer i Persondatapolitikken, får du det at vide næste gang du besøger vores hjemmeside. Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsmail, vil du ligeledes blive informeret.